+358 45 137 9338 
tuotetta 0,00 €
0
tuotetta 0,00 €
0

RAJOITETTU TAKUU KOKO KAMADO BONON KÄYTTÖAJALLE.

Seuraavien ehtojen ja olosuhteiden mukaisesti, KAMADO BONO antaa takuun grillin ensimmäiselle omistajalle, kun KAMADO BONO:n valmistamia ja tuottamia keraamisia grillejä käytetään normaaleissa oloissa ja ovat vastaanotettaessa ilman valmistus ja materiaali vaurioita. Takuun voimassaolo alkaa ensimmäisen ostajan tekemästä ostospäivästä seuraavin tarkennuksin: elinikäinen takuu keraamiselle kuorelle, keraamiselle tulipesälle, keraamiselle korotusrenkaalle ja grillin keraamisille tarvikkeille. kahden (2) vuoden takuu kaikille grillin metallisille osille ja tarvikkeille, yhden (1) vuoden takuu lämpömittarille ja tiivisteille sekä yhden (1) vuoden takuu sivupöydille. Tämä rajoitettu takuu koskettaa koko grillin käyttöiän ainoastaan henkilöitä, jotka käyttävät grilliä kotitalouskäytössä eikä grilliä käytetä kaupalliseen tarkoitukseen. Kaupallisessa käytössä oikeushenkilölle myönnetään grillille yhden (1) vuoden takuu keraamisille rungoille sekä kaikille keraamisille osille sekä tarvikkeille. Takuu on voimassa, kun tuote ostamisen jälkeen on rekisteröity näillä sivuilla tai ostopäivä voidaan todeta alkuperäisellä kuitilla. Rekisteröitymisen lisäksi tulee alkuperäinen kuitti olla todennettavissa. Kaikki halkeamat ja vauriot ostotilanteessa tulee ilmoittaa myyjälle ja merkitä alkuperäiseen kuittiin. Takuu ei kata naarmuja, kolhuja, nirhaumia, halkeamia, luonnollisesti lämmöstä aiheutunutta säröilyä tai muita pieniä kosmeettisia vaurioita, jotka eivät vaikuta grillin käyttöön ja jotka ovat täysin harmittomia ja turvallisia. Materiaalit ja aineet, kuten kloori, tehtaiden savu, kemikaalit, lannoitteet, äärimmäinen kosteus, torjunta-aineet ja suola voivat vaurioittaa metalliosien maalauksia ja päällystemateriaalia. Tämän vuoksi, takuu metalliosille, ruostumattomalle teräkselle ja valuraudalle ei koske RUOSTETTA, HAPETTUMISTA, HAALISTUMISTA eikä muita näihin liittyviä virheitä. Tätä takuuta ei voida siirtää toiselle omistajalle.

REKISTERÖI GRILLISI NYT! PAINA TÄSTÄ

Jos joku takuuseen liittyvä osa on vaurioitunut, se korjataan tai vaihdetaan samanlaiseen uuteen tuotteeseen tai uuteen osaan riippuen hankitusta KAMADO BONO-tuotteesta. Näillä takuuehdoilla KAMADO BONO ottaa vastuun korjata ja/tai vaihtaa takuun piiriin kuuluvan tuotteen tai osan. Asiakkaan esittäessä takuuseen liittyvän vaatimuksen, tulee hänen ensi tilassa ottaa kuvat virheestä tai vauriosta ja toimittaa ne myyjälle, jotta vaurio voidaan arvioida nopeasti.

KAMADO BONO takuuehtojen mukaisesti, naarmut, halkeamat, nirhaumat, säröilyt, lommot ja muut pienet kosmeettiset vauriot, jotka eivät vaikuta grillin käyttöön, eivät ole takuulla korjattavia asioita. Tämä takuu ei ole voimassa, jos vauriot ovat syntyneet väärällä tai sopimattomalla tavalla tehdyllä asennuksella tai huollolla, käyttö on ollut ohjeiden vastainen tai tuotetta on säilytetty väärissä olosuhteissa. Tämä takuu ei ole voimassa, mikäli vauriot koskettavat normaalissa käytössä tapahtuvaa kulumista, onnettomuuksia, luonnonvoimien aiheuttamaa vaurioita, luvatonta korjaamista, tuotteen muokkaamista, tuotteen tai osien vaihtoa. Tämä takuu ei ole voimassa, mikäli halkeamat ja kolhut ovat ilmestyneet ensimmäiselle ostajalle tehdyn kaupan jälkeen. KAMADO BONO ei ota vastuuta takuuehtojen täyttämisen viivästyksistä tai epäonnistumisista, mikäli ne ovat johtuneet tapahtumista tai epävarmuustekijöistä, joihin KAMADO BONO ei voi vaikuttaa. Takuu raukeaa, mikäli mitä tahansa nesteitä, mukaan lukien palavat nesteet, on kaadettu grilliin sisään tai päälle. Takuu raukeaa, mikäli grilliä on käytetty polttopuulla. Grilliä tulee käyttää hiilillä, parhaan tuloksen saamiseksi kovapuuhiilillä, ja sytytykseen tulee käyttää kuivia sytykkeitä. Materiaalit ja olosuhteet, joista KAMADO BONO ei ota vastuuta, voivat aiheuttaa grillin pintamateriaalin vaurioitumisen. KAMADO BONO on tehty ruosteenkestävistä materiaaleista; huomattava on, että takuu ei ole voimassa, mikäli metalliosien ruostuminen tai hapettuminen johtuu grillin rakenteisiin kohdistuneista ulkoisista vaurioista tai grilliä on käsitelty väärin.

Tämä takuu ei ole voimassa, mikäli tuote on ostettu muulta kuin valtuutetulta jälleenmyyjältä ja/tai kolmannelta osapuolelta. Tämä takuu on voimassa, jos tuote on ostettu valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, jotka on listattu sivulla www.kamadobono.fi
Tämä takuu ei ole voimassa, mikäli grilliä on käytetty kaupalliseen tai muuhun samantyyppiseen toimintaan. Tämä takuu kattaa vahingot normaalissa päivittäisessä käytössä ja huollossa.

KAMADO BONO ei ota vastuuta takuuehtojen täyttämisen viivästyksistä tai epäonnistumisista, mikäli ne ovat johtuneet tapahtumista tai epävarmuustekijöistä, joihin KAMADO BONO ei voi vaikuttaa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen luonnon katastrofit, pandemiat, tulipalot, valtion rajoitukset ja rajoitteet, lakot, kuljetuksissa aiheutuvat viivästykset tai materiaalin saatavuudesta aiheutuvat viivästykset.

Edelliset takuuehdot ovat yksinomaan KAMADO BONO:n takuuseen liittyviä. KAMADO BONO ei ota vastuuta muihin takuisiin, suoriin tai epäsuoriin, mukaan lukien takuut, jotka liittyvät epäsuorasti tuotteen kaupallisesti tunnusomaiseen erityiskäyttöön ja soveltuvuuteen. Tuotteen ostajalla on lainmukaiset oikeudet, eikä tällä takuulla rajoiteta näitä laillisia oikeuksia.

Tämä takuu ei kata eikä KAMADO BONO ei ota vastuuta vaurioista, jotka ovat aiheutuneet viivästyksistä, keskeytyneestä käytöstä ja haitoista tai mistään onnettomuuksista, erityis- ja/tai merkittävistä vahingoista. Takuu rajoitetaan kattamaan ostajan oikeudella korjata tai vaihtaa tuote tai sen osia takuuehtojen mukaisella tavalla.

Joissain maissa takuuehtojen mukaiset rajoitukset eivät ole sallittuja tai eivät ole sovellettavissa onnettomuuksiin tai muista syistä johtuviin vaurioihin; tämän takia yllä olevat rajoitukset tai pois sulkevat tapaukset eivät välttämättä ole voimassa kaikissa tilanteissa. Takuu tarjoaa ja kattaa kaikki lailliset oikeudet asianomaiselle, mutta eri maista riippuvista määräyksistä johtuen, muita erityisiä määräyksiä voi vaikuttaa takuun voimassaoloon. KAMADO BONO ei valtuuta ketään luonnollista tai oikeudellista henkilöä ottamaan vastuuta KAMADO BONO:n puolesta myyntiin tai ostamiseen KAMADO BONO tuotteita. Takuu ei kata tuotteita, joita ei ole ostettu valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Jos sinulla on kysymyksiä liittyen valtuutettujen jälleenmyyntien varmistamiseen, ota yhteyttä KAMADO BONO ennen kuin ostat tuotteita.
Takuuseen liittyvien asioiden osalta ota aina yhteyttä KAMADO BONO:n ylläpitoon http://www.kamadobono.fi/yhteystiedot